Zamówienia

Zamówienia

Mgr inż. Paulina Konderak - Strojecka

tel. +48 12 6395-136 email: nckonder@cyf-kr.edu.pl

Mgr inż. Agata Piątek

tel. +48 12 6395-136 email: ncpiatek(at)cyf-kr.edu.pl

Dział zamówień publicznych

Mgr Anica Knera

email: anica.knera(at)gmail.com