Zarząd Polskiego Klubu Katalizy (kadencja 2014-2016)
dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN - prezes
prof. dr hab. Janusz Ryczkowski - wiceprezes
dr Marcin Czerwenka - sekretarz
dr hab. Kinga Góra-Marek - skarbnik
prof. dr hab. Andrzej Kotarba - członek
prof. dr hab. Jacek Rynkowski - członek

Zarząd Polskiego Klubu Katalizy (kadencja 2014-2016)
prof. dr hab. Leszek Kępiński
dr hab. Dobiesław Nazimek
prof dr hab. inż. Bogdan Sulikowski

 

Zarząd Polskiego Klubu Katalizy (kadencja 2008-2010; 2011-2013)
prof. dr hab. inż. Jolanta Grzechowiak-Milewska - prezes
prof. dr hab. Maria Ziółek - wiceprezes
dr Marcin Czerwenka - sekretarz
dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj - skarbnik
prof. dr hab. Jacek Rynkowski - członek
prof. dr hab. Anna Trzeciak - członek

Komisja Rewizyjna ((kadencja 2008-2010; 2011-2013)
dr hab. Janusz Jabłoński
dr hab. Dobiesław Nazimek
dr hab. Wincenty Turek

 

Zarząd Polskiego Klubu Katalizy (kadencja 1999-2001)
prof. dr Jerzy Haber - prezes
prof. dr hab. Zbigniew Karpiński - wiceprezes
dr Marcin Czerwenka - sekretarz
doc. dr hab. Ewa Brocławik - skarbnik
prof. dr hab. Jacek Rynkowski - członek
dr Marek Borowiak - członek

Komisja Rewizyjna (kadencja 1999-2001)
dr hab. Janusz Jabłoński
prof. dr hab. Zofia Michalska
dr hab. Dobiesław Nazimek

 

Zarząd Polskiego Klubu Katalizy (kadencja 1993-1995; 1996-1998)
prof. dr Jerzy Haber - prezes
prof. dr hab. Zbigniew Karpiński - wiceprezes
dr Marcin Czerwenka - sekretarz
dr Zbigniew Sojka - skarbnik
prof. dr hab. Barbara Grzybowska-Świerkosz - członek
dr Marek Borowiak - członek

Komisja Rewizyjna (kadencja 1993-1995; 1996-1998)
dr hab. Janusz Jabłoński
prof. dr hab. Zofia Michalska
dr hab. Dobiesław Nazimek