Zasłużeni dla katalizy

Członkowie Honorowi Polskiego Klubu Katalizy

prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk (od 2016 r.)
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki (od 2019 r.)
UMCS w Lublinie

prof. dr hab. Krystyna Dyrek (od 2018 r.)
em. pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Roman Dziembaj (od 2019 r.)
em. pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr inż. Andrzej Gołębiowski, prof. INS
em. prac. Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy

prof. dr hab. inż. Jolanta Grzechowiak-Milewska (od 2019 r.)
em. pracownik Politechniki Wrocławskiej

prof. dr hab. Barbara Grzybowska-Świerkosz (od 2008 r.)
em. pracownik Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Kraków

prof. dr hab. inż. Zbigniew Karpiński (od 2016 r.)
em. pracownik Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Warszawa


Odeszli, ale pozostają w naszej pamięci

prof. dr hab. Janusz Barcicki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. zw. dr czł. rzecz. PAN Adam Bielański
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Kraków

prof. zw. dr czł rzecz. PAN Jerzy Haber
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

prof. zw. dr inż. czł. rzecz. PAN Stanisław Malinowski
Politechnika Warszawska; Zakład Karbochemii PAN, Gliwice

prof. dr hab. inż. Tadeusz Paryjczak
Politechnika Łódzka