Analizator wielkości cząstek i pomiar potencjału zeta Zeta Sizer Nano ZS - zasady dostępu

Instrument: Analizator wielkości cząstek i pomiar potencjału zeta Zeta Sizer Nano ZS - Malvern 

 

Lokalizacja: laboratorium 221

Analizator wielkości cząstek i pomiar potencjału zeta, środowisko ciekłe, nominalny zakres pomiarowy dla pomiaru wielkości:

  • 0.6 nm - 10 µm dla cząstek
  • 103 - 107 Daltonów dla polimerów,

nominalny zakres pomiarowy dla pomiaru potencjału zeta: 3 nm - 10 µm.

 

Osoba kontaktowa:

dr Krzysztof Szczepanowicz
tel 12 6395128
Aparatura dostępna pod nadzorem personelu laboratorium. Zgodnie z grafikiem.