Zetasizer Nano-ZS Malvern

Instrument: Zetasizer Nano-ZS Malvern

Lokalizacja: laboratorium 221

Informacje ogólne:

Aparat wyposażony jest w laser o długości fali 633 nm.

Zetasizer Nano ZS jest urządzeniem pozwalającym na pomiar wielkości cząstek, potencjału zeta i masy cząsteczkowej.

Wielkość cząstek określa się na podstawie ruchów Browna cząstek próbki używając techniki dynamicznego rozpraszania światła (Dynamic Light Scattering- DLS).

Masę cząsteczkową wyznacza się przy zastosowaniu techniki pomiarowej SLS (Static Light Scattering).

Do pomiaru potencjału zeta wykorzystywana jest z kolei kombinacja elektroforezy i techniki LDV (Laser Doppler Velocimetry).

Osoby kontaktowe: Grupa Nanostruktury Materii Miękkiej

Warunki użytkowania: Aparatura dostępna po przeszkoleniu, według grafiku.