Nanoparticulate delivery systems
for therapies against neurodegenerative
diseases - NanoNeucar

    

Motywacja

Zapobieganie i skuteczne leczenie chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego oraz udaru mózgu stanowią ogromny i wciąż nierozwiązany problem współczesnej medycyny. Pomimo postępu w zrozumieniu molekularnych mechanizmów uszkodzeń komórek nerwowych oraz sposobów zapobiegania im, wiele substancji neuroprotekcyjnych jest mniej skuteczna w próbach klinicznych, a efektywność leczenia chorób neurodegenracyjnych jest niezadowalająca. Jednym z głównych ograniczeń obecnego leczenia chorób neurodegeneracyjnych jest nieefektywne dostarczanie leków neuroochronnych do uszkodzonej tkanki mózgowej.

Cel

Głównym celem projektu jest opracowanie nowej strategii dostarczania leków neuroprotekcyjnych za pomocą nanonośników, które są w stanie przenikać przez barierę krew-mózg, bez negatywnych efektów ubocznych. Będziemy koncentrować się na rozwijaniu różnych metod syntezy nanopreparatów, ich funkcjonalizacji w kierunku wcelowanego dostarczania substancji neuroprotekcyjnych, dostosowanych do ich właściwości fizykochemicznych. Będziemy opracowywać mechanizmy internalizacji nanonośników o różnych konformacjach warstwy zewnętrznej. Zostaną także zbadane efekty najbardziej obiecujących nanonośników leków neuroochronnych na żywotność komórek nerwowych narażonych na działania środków toksycznych.

Zarządzanie projektem:

prof. P. Warszyński

Administracja
i finanse:


M. Wieciech-Figura